oceanenweek banner

Oceanweek: 9 - 13 maart 2015 @ KU Leuven

  • PDF

*english below*

 

Een universiteit gaat over ‘het universele’. Het vergt weinig genialiteit om in te zien dat ons aardse universum voor het overgrote deel bestaat uit water, zee, oceaan. Wanneer daar wat mee aan de hand is, is er dus letterlijk een probleem voor ‘alles’, onze wereld, ons leven. Dat is de keiharde boodschap waar de Oceanenweek onze aandacht voor wil.

Wanneer studenten zich in ernst het lot van de planeet en de oceanen aantrekken, is er nog hoop. De situatie blijft ernstig, maar wanneer vooral jongeren dat voldoende beseffen, mag angst ons niet verlammen. Zij hebben de toekomst, die ze nog volledig vorm kunnen geven. Wij ouderen dragen de ballast van het heden met ons mee, die vaak zo zwaar is dat we onvoldoende aandacht opbrengen voor wat na ons komt, alle dure verklaringen ten spijt. Vervuiling en uitputting van grondstoffen zijn daar een wel zeer pijnlijke exponent van. Overbevissing, verzuring, vervuiling, een gevoelige verkleining van de biologische diversiteit, het zijn even zovele  uitingen van menselijk misbruik, met rampzalige gevolgen.

Zich zorgen maken om iets groots kan een vorm van verstoppertje zijn, woordendienst zonder actie, wanneer het proces niet geoperationaliseerd wordt in doenbare, hanteerbare initiatieven. Dat is precies waar deze Oceanenweek om draait: de vertaling van een heel algemene en dus weinig effectieve bezorgdheid naar een reeks concrete focussen van bewustwording of verdieping. Dat gebeurt via een aantal initiatieven, waarvan ik hoop dat ze een ruim publiek zullen aanspreken, verontrusten, activeren, beklemmen, oproepen, wat dan ook.

Heel graag spreek ik dan ook mijn warme sympathie uit voor het initiatief van de NGO SeaFirstFoundation en voor de manier waarop onze Bios-studentenkring daaraan meewerkt.

 

Rik Torfs

Rector KU Leuven

*english*

 

Universities deal with the universe. It doesn’t take much of a genius to realize that our earthly universe mainly consists of water, seas, oceans. When something is wrong on that level, there is literally something wrong with everything, our world, our lives. That is the very severe message Ocean Week is delivering.

When students are genuinely concerned about the fate of our planet and our oceans, there may still be some hope, though. The situation is still very serious, but when the next generation is sufficiently aware of this, paralyzing fear is out of place. They own the future, which they can still shape in the best possible ways. We, the older generation, are burdened by the present, very often crippling our shoulders and draining all our energy, obstructing efficient safeguarding of what is yet to come. Ocean pollution and resource exhaustion are the very visible result of this. Excessive fishing, acidification, pollution, diminishing biological diversity are but a handful of the disastrous results.

Worrying about something big or overwhelming can result in moral lethargy, a flood of words without due action, when the process is not operationalised in manageable, practical initiatives. That is what this Ocean Week is all about: translating a general and therefore not very effective concern into a series of sharp mental focuses and intellectual and moral deepening. A number of initiatives serve this purpose. I sincerely hope that they will reach a wide audience, causing attention, unrest, energy, fear, etc.

I warmly sympathize with the initiative of the SeaFirstFoundation NGO, and with our Bios student organization’s efforts to support this.

 

Rik Torfs

Rector KU Leuven

 

Bekijk zeker ook onze facebookpagina!/check out the facebookpage!

Klik hier voor het promofilmpje!/click here for the promotion clip!

De eerste editie van de oceanenweek ging door van 28 februari - 4 maart 2011 en was een groot succes. Verspreid over 5 dagen bezochten maar liefst meer dan 600 mensen een van onze activiteiten!

Bekijk hier sfeerfoto's van de eerste editie van de Oceanenweek.

Een greep uit de presentaties van de vorige editie:

Karl van Ginderdeuren - Menselijk handelen in de Noordzee (ma 28/2)

Jan Mees - De problematiek van de overbevissing (di 1/3)

Katrien Vandevelde - De waarheid over haaien (di 1/3)

Aviel Verbruggen - Eindigheid en economische verdwazing (wo 2/3)

An Cliquet - Marine Protected Areas (do 3/3)

Judith Wouters - De mens-walvisrelatie in Japan (do 3/3)

Jean Dhont - De weg naar duurzame aquacultuur (vr 4/3)

Van 28 februari tot en met 4 maart 2011 werd aan de UGent de eerste editie van de Oceanenweek georganiseerd in samenwerking met de Gentse Biologische Kring, EVA vzw, Ecocampus Associatie UGent, Natuurpunt en OCEAN2012. De Universiteit Gent gaf logistieke en communicatieve steun.

You are here: Home